nagrzewnica master z odprowadzeniem spalin

Nagrzewnica - jakie ma zastosowanie?

nagrzewnica master z odprowadzeniem spalin
Sposób działania nagrzewnicy uzależniony jest od jej rodzaju. Powietrze w nagrzewnicach wodnych podgrzewa się dzięki wymiennikowi aluminiowemu, przez który przepływa gorąca woda.
Dzięki wymiennikowi energia cieplna przekazywana jest przez lamele i powietrze uzyskuje podwyższoną t.