2022 czas aby lepiej chronić środowisko

l, and governance). W tym kontekście, konsulting środowiskowy może pomóc firmom w zrozumieniu i zapewnieniu odpowiedniej oceny ich śladu węglowego

2022 czas aby lepiej  chronić środowisko ochrona środowiska dla firm

Dlatego też doradztwo w zakresie ochrony

Współczesna gospodarka coraz częściej skupia się na mierzeniu i raportowaniu efektów działań firm pod kątem ESG (environmental, social, and governance). W tym kontekście, konsulting środowiskowy może pomóc firmom w zrozumieniu i zapewnieniu odpowiedniej oceny ich śladu węglowego